wit3
item2
schaduw
headerjos2
logometvak

Atelierroute 26+27 augustus en 2+3 september 2017

Stichting Atelierroute van Eems tot Westeremden 

Kamer van Koophandel nummer 55536042
bankrekeningnummer NL63 ABNA 060 24 74 671

secretariaat:
Marchien Cordes
Pastorieweg 25
9922 PR Westeremden
0596 551400


initiatiefgroep:
Henriėtte Kuiper
Marchien Cordes
Marilyn Josiena

ontwerp website:
Richard Bos

de atelierroute "van Eems tot Westeremden"
wordt mede mogelijk gemaakt door:
provincie Groningen (Loket Levende Dorpen
en Regionaal Cultuur Plan Tichelstroom)
en door:
gemeente Appingedam
gemeente Loppersum
gemeente Delfzijl

donateurs:
Emmius notarissen
drukkerij 1984
SNS fonds-Eemsmond
NAM
Groningen Seaports
Cultuurfonds RWE

www.atelierroutevaneemstotwesteremden.nl
Login