wit3
item2

Atelier Rieks Pepping

Atelier Rieks Pepping

Jukwerderweg 51
9901 TG Appingedam
0596 629093


schilderijen en tekeningenHet atelier van Rieks Pepping (1949 – 2020) in de kerk van Jukwerd bestaat sinds 1981.
Vanaf 2021 is de ruimte bij speciale gelegenheden geopend voor publiek.

In het werk van de laatste jaren komen drie fasen in het kunstenaarschap van Pepping tesamen:
het 'conceptueel' realisme van de beginjaren (1976-1980); de grote, strenge, geconstrueerde interieur-schilderijen in sobere kleuren uit 1981-1985 en de uitbundige, kleurrijke, schilderijen van 1985-2000, waarbij abstractie en figuratie afwisselend de boventoon voerden.
Men kan het werk het beste typeren als: een combinatie van het 'geziene' (herinnerde waarneming), het 'bedachte' (constructie) en het 'gevondene' (toeval).

Sedert 2001 is de abstractie steeds meer naar de achtergrond gedrongen ten faveure van de figuratie. De terugkeer van het tekenen in 2008 heeft ook aan de nieuwe figuratie bijgedragen.
De tegenstelling 'binnen-buiten' en alles wat daaruit voort kan vloeien, speelt een belangrijke rol in het werk. De absurditeit van het leven komt regelmatig aan de orde, vooral in de tekeningen. De -overwegend- mannen die in de tekeningen figureren, staan vaak nogal schoorvoetend in het leven, hoewel ook enige manmoedigheid hen niet kan worden ontzegd.

Met betrekking tot zijn werkwijze kan Pepping zich geheel vinden in de volgende uitspraak van Edgar Degas:
Het is goed om te schilderen wat men ziet. Het is veel beter om te schilderen wat in het geheugen is blijven hangen. Het is een transformatie, waarin de fantasie met het geheugen samenwerkt. Men reproduceert alleen dat wat dwingend is, dat wil zeggen: het noodzakelijke. Zo is de eigen herinnering niets anders dan de fictie die bevrijd is van de tirannie die de natuur uitoefent.


www.riekspepping.com
schaduw

pepping1
Logon

Atelierroute 4 + 5 en 11 + 12 september 2021